INTERCULTURELE COUNSELING

Veel van onze nieuwe Nederlanders zoeken geen professionele psychische hulp. Ben je in psychische nood dan betekent dat dat je gek of bezeten bent. Tenminste, dit is veel van hen geleerd. Dit geef je niet toe en je gaat er al zeker geen hulp voor zoeken. Je stopt het weg en negeert klachten.

Interculturele counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) ondersteuning, die kan zorgen voor nieuwe inzichten bij de cliënt. Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

Onderwerpen die passen in een counselingstraject zijn o.a.

·         emotionele problemen

·         vage lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak

·         communicatieproblemen en conflicten

·         klachten van depressieve aard

·         slaapproblemen en concentratieproblemen

·         leerproblemen

·         rouw en verlies

Wij maken hierbij, waar nodig, gebruik van een professioneel tolkenbureau.

 

Onze kernwaarden: Betrouwbaarheid, Contact, Empathie & Integriteit