Just Act adviseert en ondersteunt gemeenten bij hun lokale vraagstukken met betrekking tot Nieuwe Nederlanders. Deze nieuwe inwoners van uw gemeente hebben allemaal een verblijfsvergunning. De hedendaagse ervaring is, dat een groot deel van onze nieuwe inwoners vaak niet voldoende ontwikkeld is en/of onze maatschappij begrijpen met al haar wetten, regelgeving en verplichtingen. Beperkingen doordat ze te kort in Nederland zijn, dan wel een ingrijpend proces hebben meegemaakt, waardoor zij tegen een heleboel zaken aanlopen, zoals zelfredzaamheid, beheersen van de Nederlandse taal, het ontbreken van een netwerk etc.  M.a.w. onze nieuwe inwoners zijn vaak onvoldoende ge├»ntegreerd in onze samenleving.

Nieuwe inwoners in uw gemeente met een status, die een uitkering genieten zijn voor ons de positieve stimulans om te komen tot succes.

* Wie zijn uw partners in de gemeente? 

* Hebben zij allemaal hetzelfde doel voor ogen?

* Bent u als gemeente voldoende op de hoogte van cultuur, religie, achtergrond?

De opzet is, gewoon doen (Just Act) middels inzet van ervaringsdeskundigen, nieuwe inwoners te ondersteunen, te coachen en hen te voorzien van een perspectief.

Just Act adviseert, verbindt en stelt samen met u een maatwerkplan op, bemiddelt middels een coachende houding.

Just Act heeft mogelijkheden om deze nieuwe burgers te ondersteunen door inzet van ervaringsdeskundigen welke de taal spreken, waardoor de kans vergroot op een betere en fijnere toekomst. Dit mes snijdt aan twee kanten.......


Credo: Is het haalbare wenselijk of het wenselijke haalbaar.....Just Act!