ADVIES

Just Act staat voor zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Just Act ondersteunt en adviseert actuele gemeentelijke en onderwijs gerelateerde vraagstukken met betrekking tot Nieuwe Nederlanders, vluchtelingen en statushouders. Wij adviseren, bemiddelen, trainen, informeren en verbinden. Dit doen we indien gewenst met ondersteuning van meertalige medewerkers welke beschikken over zowel inhoudelijke als ook culturele en religieuze kennis.

We gaan in gesprek met deze mensen, Gemeenten, onderwijs en betrokken partners. Just Act legt verbanden en slaat bruggen tussen culturen en de hedendaagse maatschappij.

De juiste toon en snaar zorgen voor begrip, (h)erkenning , ondersteuning en ontwikkeling.